Tetramorium pacificum

Tetramorium pacificum เป็นสปีชีส์ที่มีขนาดกลาง เป็นสปีชีส์ที่มดงานมีขนาดเท่ากันทั้งกลุ่ม(monomorphic) มีสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงสีดำ มันเป็นผู้สรรหาอาหารที่สงบเสงี่ยม และแทบจะไม่สามารถป้องกันเหยื่อที่วางล่อไว้ได้เลย สปีชีส์นี้มักจะออกหาอาหารและทำรังตามต้นไม้Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith