Paratrechina longicornis

Paratrechina longicornis บ่อยครั้งที่จะกล่าวถึงว่าเป็นมด Black Crazy Ant เนื่องจากความบ้าคลั่งของมันและพฤติกรรมของมดที่ออกหาอาหารที่ไม่เป็นระเบียบซึ่งทำให้มันดู 'บ้าคลั่ง' ขาและหนวดยาวๆ จะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในสนาม มดพวกนี้ชอบน้ำตาล แต่จะค้นหาอาหารจากกองขยะอย่างไม่รีรอเช่นกัน เมื่อให้อาหารมันด้วยเหยื่อน้ำตาล มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นส่วน gasters ของมันขยายใหญ่ขึ้นเนื่องจากมันเต็มไปด้วยน้ำหวาน


Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith