Lucid key

เกี่ยวกับ Lucid key | ข้อกำหนดของระบบ | การจัดหมวดหมู่& ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ | วิธีการใช้คีย์ | การฝึกที่ดีที่สุด | เวอร์ชั่นเต็มหน้าจอ

Lucid key เป็นการสื่อสารระหว่างกันของเครื่องมือการแสดงการนิยามซึ่งจะทำให้คุณสามารถวินิจฉัยสายพันธุ์มด synanthropic ants ได้กว่า 100 สปีชีส์ทั่วโลก คีย์ถุกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการใช้ปุ่มดีที่สุด และรองลงมา (ไอคอนบนแถบเมนูที่หน้าตาเหมือนไม้เท้ากายสิทธิ์)  บ่อยครั้งที่ผู้ใช้อาจต้องการดู การปฏิบัติที่ให้ผลดี ในบางครั้งเพื่อเลือกใช้เคล็ดลับและกลยุทธ์เพิ่มเติม สำหรับการจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเข้าชมได้ที่ลิงก์ด้านบน ความคิดเห็นอาจใส่ข้อผิดพลาด ปัญหาและคำถามซึ่งสามารถโพสต์และอภิปรายได้ด้านล่าง จำไว้ว่าจะไม่รวมสปีชีส์พื้นเมืองเข้ามาด้วย เราจึงขอให้คุณโชคดีและมีความสุขกับการคีย์!


ทิปมีประโยชน์ > ใช้ปุ่ม 'ดีที่สุด' และ 'รองลงมา'  | 'ดู' ทำให้ขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้น | ร่อนผ่านไปยังด้านล่างตรงมุมขวาของรูปย่อเปิด/ ปิดรูปขนาดย่อของลักษณะตัวอักษรและอนุกรมวิธาน| ใช้ปุ่ม 'prune' button | หยุดเมื่อคุณเหลือสปีชีส์เดียว | ยอมให้ใช้ป็อบ-อัป เพื่อติดตามคำศัพท์และลิงก์อนุกรมวิธาน | สำรวจเมนูตัวเลือกทั้งหมด

คีย์ Java จะใช้เวลาหนึ่งหรือสองนาทีในการโหลด จึงขอขอบคุณสำหรับความดอดทนของคุณ...

Comments

https://secure.gravatar.com/avatar/b97d0e1d1995682d418aca14142d904d.jpg?d=https%3A//antkey.org/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
เขียนโดย Eli Sarnat เมื่อ

Please post comments regarding any errors you've encountered, suggestions for improvement or questions. Your comments will help make future versions of the key more accurate and easier to use for everyone.

https://secure.gravatar.com/avatar/b97d0e1d1995682d418aca14142d904d.jpg?d=https%3A//antkey.org/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
เขียนโดย Eli Sarnat เมื่อ

The 'antennal ridge present' character pops up too early for myrmicines with 3-segmented antennal clubs. It is a reliable but difficult character to interpret for novice ant taxonomists. It could at least come after 'propodeal spines present'.

https://secure.gravatar.com/avatar/b97d0e1d1995682d418aca14142d904d.jpg?d=https%3A//antkey.org/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
เขียนโดย Eli Sarnat เมื่อ

If you experience any errors that prevent the Java Lucid Key from loading, please post what the error message was and what operating system and browser you were using. Thanks.

https://secure.gravatar.com/avatar/b97d0e1d1995682d418aca14142d904d.jpg?d=https%3A//antkey.org/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
เขียนโดย Eli Sarnat เมื่อ

Workers of Nylanderia pubens will key out identically to Nylanderia fulva. According to Kallal et al (2012), "Workers of the introduced species fulva and pubens cannot be separated based on morphology. For morphological identification males are necessary. For further details see Gotzek et al. (2012)".

เขียนโดย User 1 (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง) เมื่อ

The Lucid key must be updated to correct the html codes or display for greater than and less than. Specifically, check the 'size' character for Solenopsis (&gt 2mm vs. &le 2mm).

https://secure.gravatar.com/avatar/b97d0e1d1995682d418aca14142d904d.jpg?d=https%3A//antkey.org/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
เขียนโดย Eli Sarnat เมื่อ

The latest Java upgrade is blocking the Lucid key from loading in many situations. To fix this issue you can follow the following instructions (http://www.java.com/en/download/help/java_blocked.xml):

As a workaround, the user can use Exception Site list feature to run the applications blocked by security settings. By adding the URL of the blocked application to the Exception Site list allows it to run with some warnings.

Steps to Add URL to the Exception Site list:

 • Go to the Java Control Panel (On Windows Click Start and then Configure Java)
 • Click on the Security tab
 • Click on the Edit Site List button
 • Click the Add in the Exception Site List window 
  Add url to Exception Site list
 • Click in the empty field under Location field to enter the URL
  http://antkey.org
   
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith