Leptogenys falcigera

Leptogenys falcigera เป็นมดที่ไม่อาจจำผิดได้เลยท่ามกลางกลุ่มสปีชีส์มดที่รวมอยู่ใน Antkey มันเป็นมดที่มีขนาดใหญ่มาก มีสีดำหม่น มีขากรรไกรตรงยาวและมีฐานริมฝีปากบน (clypeus) เป็นทรงสามเหลี่ยมยื่นยาวออกมา ในภาคพื้นสนามมันจะวิ่งได้เร็วมาก บางครั้งจะพบอยู่ตัวเดียว บางครั้งจะอยู่กับฝูงในรัง มดที่ออกหาอาหารจากวิดีโอนี้กำลังสร้างรังในโพรงบนต้นไม้

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith