Cardiocondyla minutior

Cardiocondyla minutior  เป็นสปีชีส์ขนาดเล็ก มีสีเข้มไม่สะดุดตา มดงานเป็นมดที่มีรูปร่างเหมือนกันทั้งกลุ่ม (monomorphic) เคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้า และค่อนข้างที่จะไม่สรรหาอาหารมากนัก พวกมันไม่สนใจน้ำหวานที่เป็นเหยื่อล่อมากนัก สปีชีส์นี้ยากที่จะบอกความแตกต่างได้ว่าเป็น Cardiocondyla kagutsuchi หรือไม่จากการเก็บตัวอย่างในภาคสนาม


สังเกตเห็นว่ามดงานสองตัวตรงด้านล่างซ้ายมือของหน้าจอกำลังหาอาหารโดยการใช้ 'tandem running' โดยมดงานตัวหนึ่งจะนำทางมดงานตัวที่สองจากรังไปยังแหล่งอาหาร


Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith