Cardiocondyla kagutsuchi

Cardiocondyla kagutsuchi เป็นสปีชีส์ขนาดเล็ก มีสีทึบไม่สะดุดตา มดงานเป็นแมลงในกลุ่ม monomorphic เคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้า และค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสรรหาอาหารมากนัก พวกมันไม่สนใจน้ำหวานที่เป็นเหยื่อล่อมากนักScratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith