วิดีโอ

มีการระบุลักษณะของกลุ่มสปีชีส์ของมดจำนวนมากที่สามารถตรวจพบได้เฉพาะเมื่อมดยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น เลือกหมวดหมู่จากแถบด้านข้างเพื่อดูคลิปวิดีโอ โปรดจำไว้ว่าหน่วยการวัดของไม้บรรทัดทั้งหมดคือมิลลิเมตร อาหรที่ให้เป็นน้ำตาลจำนวนนมากเป็นก้อรสำลีแช่ในสารละลายน้ำตาล ในกรณีที่คุณสงสัยว่าก้อนแปลกๆ นั้นคืออะไร

หากคุณสังเกตเห็นพฤติกรรมที่สามารถช่วยใหนการระบุตัวอย่างได้ โปรดฝากความเห็นเอาไว้ วิดีโอ ที่ฝากไว้โดย Vimeo, เป็นเครื่องมือแท็กซึ่งจะปรากฎขึ้นบนหน้าอนุกรมวิธานของ สารานุกรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ที่เกี่ยวข้อง คลิกบนลิงก์คลิปวิดีโอของเพื่อดูคำอธิบายวิดีโอแบบสมบูรณ์ ดาวน์โหลดวิดีโอ หรือฝังวิดีโอลงในเว็บเพจอื่นๆ

นี่เป็นคำถามไม่กี่ข้อเพื่อโน้ตไว้ในชุดข้อมูลก่อนที่คุณจะเก็บตัวอย่างของคุณ

สปีชีส์นั้นเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ และระมัดระวัง หรือ เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วด้วยท่วงท่าแบบเหวี่ยงหรือสะบัด?
มันออกหาอาหารเป็นแถวเรียบร้อย หรือมีรูปแบบที่ยุ่งเหยิง?
รังของมันอยู่ในโพรงไม้ที่ตายแล้ว หรือใต้ก้อนหิน หรือบนพื้นดินเปล่าๆ?
ทางเข้ารังของมันมีลักษณธเป็นอย่างไร?
มันกินอาหารที่ให้เป็นเวลานานและอยู่ที่เดิม หรือเคลื่อนย้ายไปอย่างประหม่า?
มันรวมกลุ่มสมาชิกเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ หรือโดยส่วนใหญ่คือตัวที่หาอาหารเท่านั้น?
มันตอบสนองต่อกลุ่มสปีชีส์อื่นๆ อย่างก้าวร้าว หรืออย่างเรื่อยๆ หรืออย่างระมัดระวัง?
มันกินอาหารที่เป็นน้ำตาล หรืออาหารที่มีโปรตีนมากกว่า?
ตัวที่หาอาหารเป็นพวกที่มีดีเอ็นเอเหมือนกัน (monomorphic), โพลีมอร์ฟิก (polymorphic) หรือ ชีวรูป (bimorphic)?

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith