Antkey

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Antkey คือแหล่งชุมนุมทรัพยากรข้อมูลสำหรับการระบุสายพันธุ์ของมดสายพันธุ์รุกราน สายพันธ์ต่างถิ่นและเป็นสปีชีส์มดที่มีการสกัดกั้นโดยทั่วไปจากการข้ามเขตไปทั่วโลก คุณสามารถ ลงทะเบียน สำหรับบัญชีเพื่อสนับสนุนเว็บไซต์ เข้าชม ฟอรั่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด  ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับมดสายพันธ์ต่างถิ่นและการพัฒนาเว็บไซต์ และเข้าชม บล็อก สำหรับอัปเดตล่าสุด

Lucid Key | ระบุตัวอย่างสายพันธุ์
หมวดหมู่ | หน้าสำรวจสปีชีส์
รายชื่อ | เบราว์หารายการสปีชีส์
สื่อ | ค้นหารูป
วีดีโอ | ดูคลิปวีดีโอของมด
คำศัพท์ | ศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับพืชและสัตว์
งานเขียน | ค้นหางานเขียนที่เกี่ยวข้อง
ชุมชน | แลกเปลี่ยนความเห็น& ให้การสนับสนุน

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith