Lucid key

เกี่ยวกับ Lucid key | ข้อกำหนดของระบบ | การจัดหมวดหมู่& ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ | วิธีการใช้คีย์ | การฝึกที่ดีที่สุด | เวอร์ชั่นเต็มหน้าจอ

Lucid key เป็นการสื่อสารระหว่างกันของเครื่องมือการแสดงการนิยามซึ่งจะทำให้คุณสามารถวินิจฉัยสายพันธุ์มด synanthropic ants ได้กว่า 100 สปีชีส์ทั่วโลก คีย์ถุกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการใช้ปุ่มดีที่สุด และรองลงมา (ไอคอนบนแถบเมนูที่หน้าตาเหมือนไม้เท้ากายสิทธิ์)  บ่อยครั้งที่ผู้ใช้อาจต้องการดู การปฏิบัติที่ให้ผลดี ในบางครั้งเพื่อเลือกใช้เคล็ดลับและกลยุทธ์เพิ่มเติม สำหรับการจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเข้าชมได้ที่ลิงก์ด้านบน ความคิดเห็นอาจใส่ข้อผิดพลาด ปัญหาและคำถามซึ่งสามารถโพสต์และอภิปรายได้ด้านล่าง จำไว้ว่าจะไม่รวมสปีชีส์พื้นเมืองเข้ามาด้วย เราจึงขอให้คุณโชคดีและมีความสุขกับการคีย์!


ทิปมีประโยชน์ > ใช้ปุ่ม 'ดีที่สุด' และ 'รองลงมา'  | 'ดู' ทำให้ขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้น | ร่อนผ่านไปยังด้านล่างตรงมุมขวาของรูปย่อเปิด/ ปิดรูปขนาดย่อของลักษณะตัวอักษรและอนุกรมวิธาน| ใช้ปุ่ม 'prune' button | หยุดเมื่อคุณเหลือสปีชีส์เดียว | ยอมให้ใช้ป็อบ-อัป เพื่อติดตามคำศัพท์และลิงก์อนุกรมวิธาน | สำรวจเมนูตัวเลือกทั้งหมด

คีย์ Java จะใช้เวลาหนึ่งหรือสองนาทีในการโหลด จึงขอขอบคุณสำหรับความดอดทนของคุณ...

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith