Pachycondyla chinensis

Pachycondyla chinensis เป็นมดสปีชีส์ที่มีขนาดกลาง แข็งแรงทนทาน เป็นสปีชีส์ที่มีสีเข้ม และขากรรไกรล่างยาว มันจะหาอาหารได้จำนวนมากและสามารถปกป้องแหล่งอาหารของมันได้ พวกมันชอบทำรังอยู่ในซากต้นไม้ในบริเวณที่ร่ม


สังเกตดูพฤติกรรมการหาอาหารของมันที่มดงานตัวหนึ่งจะอุ้มเพื่อนในรังไปยังเหยื่อล่อที่วางไว้แล้ววางเธอลง สปีชีส์ Camponotus จะมาถึงในเวลาต่อมาและจะเคลียร์  needle ants ซากที่เห็นรอบๆ เหยื่อที่วางไว้เป็นการทับถมโดยมดงาน มดหลายชนิดใช้กลวิธีนี้ บางทีอาจจะเพื่อซ่อนแหล่งอาหารของมันจากคู่แข่ง


สังเกตดูมดปีกตัวผุู้และดูวิธีที่มดงานถือตัวอ่อนไว้ใต้ลำตัวของมันในขณะที่พวกมันวิ่ง


Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith