ชุมชน

ฟีเจอร์ชุมชนใน Antkey ประกอบด้วย บล็อกแบบผู้ใช้หลายคนและฟอรั่มหารือ. ฟอรั่มหารือจะให้ผู้ใช้ขอความช่วยเหลือในการระบุตัวอย่าง, ถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บไซต์, แนะนำการปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหาปัจจุบันให้ถูกต้อง, และเสนอบันทึกข้อมูลและหมวดหมู่ของพันธ์สัตว์ใหม่ๆ ฟอรั่มใหม่จะถูกเพิ่มเข้ามาโดยผู้ใช้ที่มีสถานะเป็น 'บรรณาธิการ' และผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนทุกคนสามารถเพิ่มหัวข้อในฟอรั่มใหม่ๆ ได้

ฟีเจอร์บล็อกมีให้ผู้ใช้ทุกคนที่ต้องการสื่อสารการวิจัย การสังเกตการณ์ หรือไอเดียเกี่ยวกับพันธ์มดต่างถิ่น แม้แต่บล็อกเอนทรีบล็อกเดียวก็ยังมีค่า และมันอาจเป็นวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปัจจุบันและงานวิจัยที่ศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในการเขียนบล็อก ให้ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้:

  1. ลงทะเบียนสำหรับบัญชี Antkey.org
  2. ส่งข้อความสั้นๆ ไปยังผู้ดูแลเว็บไซต์สำหรับการนำเสนอว่าคุณต้องการจะแจกจ่ายความรู้อย่างไร จากนั้นคุณจะได้รับสถานะ 'บรรณาธิการ'
  3. เมื่อคุณได้รับสถานะบรรณาธิการแล้ว ให้ล็อกอินและคลิกลิงก์ 'เนื้อหา' บนเมนูการดูแลระบบ
  4. คลิกลิงก์ 'เพิ่มบล็อกเอนทรี'
  5. เขียนบล็อกเอนทรีของคุณ ดูตัวอย่างแล้วบันทึก ความช่วยเหลือเพิ่มเติมและการสอนวิธีการใช้งานมีให้บน พจนานุกรมความช่วยเหลือ Scratchpads.
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith