กิตติกรรมประกาศ

การพัฒนาและการสนับสนุน
Antkey ได้รับการพัฒนาและลงประกาศโดย USDA Center สำหรับฝ่าย Plant Health Science and Technology (CPHST) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอิลินอย สาขาวิชาชีววิทยาบูรณาการ ภาควิชาชีววิทยาสัตว์และภาควิชากีฏวิทยา การสนับสนุนนอกเหนือจากนี้ได้รับจากโปรแกรม Encyclopedia of Life Rubenstein Fellowship (www.eol.org).

USDA             Kandoorie Farm and Botanical Garden

คีย์สำหรับการตรวจสอบลักษณะ
ลักษณะมากมายที่ใช้เพื่อพัฒนาคู่มือการระบุลักษณะที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขจากผลงานที่ลงตีพิมพ์และไม่ลงตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ คู่มือเหล่านี้มีดังต่อไปนี้

ระดับลักษณะทั่วไป

  • Bolton, B. (1994) คู่มือการระบุสกุลมดในโลก ใช้สำหรับการระบุลักษณะในระดับลักษณะทั่วไป
  • Shattuck, S.O. (2000) Australian ants: การระบุลักษณะและชีววิทยาของมัน ใช้สำหรับการระบุลักษณะในระดับลักษณะทั่วไป
  • Fisher, B.L. & Cover, S.P. (2007) Ants of North America: คู่มือสำหรับการจำแนกสกุล ใช้สำหรับการระบุลักษณะในระดับลักษณะทั่วไป

ลักษณะในระดับสปีชีส์

  • มด (Formicidae) ในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐ พัฒนาเว็บไซต์โดย Joe A. MacGown. ใช้สำหรับชนิดสายพันธุ์ Pheidole, Nylanderia, Brachymyrmex.
  • Brachymyrmex ในสหรัฐ คีย์ฉบับร่าง (ไม่ได้ลงตีพิมพ์) อยู่ในระหว่างการพัฒนาโดย Christopher M. Wilson (Sam Houston State University).
  • Kallal, R.J. & Lapolla, J.S. (2012) เอกสารเกี่ยวกับมดสายพันธุ์ Nylanderia (Hymenoptera: Formicidae) ของโลก, Part II: Nylanderia ใน Nearctic.

Ants of Costa Rica. พัฒนาเว็บไซต์โดย John Longino. 

รูปภาพ
ภาพตัวอย่างในคีย์การระบุลักษณะที่ใช้ใน Antweb.org อยู่ภายใต้ใบอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์

ตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาสำหรับโครงการนี้ได้ขอยืมมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ California Academy of Sciences (CASC), พิพิธภัณธ์แห่งชาติ United States National Museum (USNM),และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลของ Phil Ward (PSWC), และ Andrew Suarez (AVSC) ข้อมูลที่นำเสนอใน ฐานข้อมูลตัวอย่างของ Antkey ได้มีการนำเข้ามาจาก Antweb.

การให้การสนับสนุนทางเทคนิค
ขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับทีมงาน Vibrant สำหรับผลงานของพวกเขาบนแพลตฟอร์ม Scratchpads และความช่วยเหลือกับเว็บไซต์ Antkey.org

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith