แผนที่

แผนที่จะแสดงขึ้นบนทั้งหน้าภาพรวมของหมวดสายพันธุ์และบนหน้า 'แถบแผนที่' ของหน้าสายพันธุ์ มีแหล่งข้อมูลของแผนที่นี้ที่แตกต่างกันสามชนิด: GBIF, ข้อมูลตัวอย่างทดลอง, และข้อมูลคำอธิบายเกี่ยวกับสายพันธุ์ แต่ไม่ใช่ว่าแผนที่ทั้งหมดจะมีข้อมูลต้นฉบับทั้งสามนี้ แต่ข้อมูลทั้งสาสามารถรวมกันและแสดงขึ้นบนแผนที่เดียวกันได้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะระลึกได้ถึงข้อจำกัดของแหล่งข้อมูลทั้งสามและวิธีการที่ข้อมูลแต่ละอย่างนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของการเผยแพร่ข้อมูลที่แตกต่างกัน เรายังอยู่ห่างไกลจากการเน้นให้เห็นความสำคัญของการกระจายข้อมูลของระดับสปีชีส์ของมด และข้อมูลนี้ได้แสดงให้เห็นบนแผนที่บนเว็บไซต์

แหล่งที่มาของข้อมูล
GBIF ข้อมูลเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้มาอย่างต่อเนื่องจาก Global Biodiversity Information Facility และจะปรากฏเป็นจุดสีเหลืองจนถึงสีแดงขนาดเล็กมากๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของข้อมูลที่ได้บันทึกไว้สำหรับแต่ละถิ่นที่อยู่ มีช่องให้เลือกด้านล่างของแผนที่ซึ่งจะให้ผู้ใช้สามารถเปิด/ปิดการใช้ข้อมูล GBIF ได้ ข้อมูลGBIF สำหรับมดเป็นความคิดเห็นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความสนใจของผู้ใคร่รู้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้จากงานเขียนเป็นขั้นแรก (แทนที่จะเป็นข้อมูลจากตัวอย่างทดลอง) และไม่ได้ขึ้นอยู่กับการควบคุมคุณภาพของความถูกต้องแม่นยำ

ข้อมูลตัวอย่างทดลอง ตัวอย่างทดลองแต่ละตัวบนเว็บไซต์จะสัมพันธ์กันกับ 'สถานที่เก็บตัวอย่าง' ข้อมูลน็อตจะถูกแสดงขึ้นบนแผนที่ของหน้าสายพันธ์ของมัน ไม่ว่าจะทำเครื่องหมายสถานที่เก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียวหรือทำเครื่องหมายเป็นกลุ่มสถานที่เก็บตัวอย่าง ในกรณีที่สถานที่ที่มีตัวอย่างทดลองหนาแน่นสูงสำหรับภูมิภาคที่กำหนดในขอบเขตที่กำหนดไว้ ในกรณีนี้ข้อมูลตัวอย่างทดลองทั้งหมดจะถูกนำเข้ามาจาก Antweb ข้อมูลของตัวอย่างทดลองเหล่านี้มีข้อดีในด้านของการควบคุมคุณภาพในระดับสูง แต่ข้อเสียคืออาจมีข้อผิดพลาดในการเก็บตัวอย่าง  เช่น โครงการใน Madagascar, Costa Rica และ Fiji มีข้อมูลของตัวอย่างทดลองที่อ้างอิงทางภูมิศาสตร์จำนวนมาก ในขณะที่ในภูมิภาคและประเทศอื่นๆ มีข้อมูลตัวอย่างทดลองที่อ้างอิงทางภูมิศาสตร์น้อยมากหรือไม่มีเลย ซึ่งนี่อาจจะให้ความเข้าใจที่ไม่เป็นจริงได้ว่าตัวอย่างทดลองนั้นไม่มีอยู่ในหลายๆ ภูมิภาคซึ่งโดยแท้จริงแล้วมีอยู่

ภูมิภาค TDWG TDWG Biodiversity Information Standards ประกอบด้วยคำอธิบายในเชิงภูมิศาสตร์ ภูมิภาค TDWG. อินเตอร์เฟส Scratchpads ทำให้ผู้แก้ไขบนเว็บไซต์สามารถเลือกภูมิภาคเหล่านี้ได้จากบนแผนที่เมื่อทำการแก้ไขคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิต จากนั้นกลุ่มภูมิภาคเหล่านี้จะถูกแรเงาบนแผนที่บนหน้ากลุ่มสายพันธุ์ ภูมิภาคเหล่านี้ยังสามารถนำเข้าการจัดการข้อมูลได้ด้วย ภูมิภาค TDWG ที่ได้แรเงาไว้เหล่านี้จะให้ผู้ใช้ได้รับแนวคิดคิดดีๆ เกี่ยวกับการแพร่กระจายของกลุ่มสายพันธุ์'s แต่เฉพาะในระดับหลักสูตรเท่านั้น เช่น หากตัวอย่างทดลองของสปีชีส์ที่ได้มาเป็นที่รู้กันว่ามาจากบราซิล อาจจะมีการแรเงาประเทศบราซิลทั้งประเทศ ซึ่งจะให้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าสปีชีส์นั้นมีอยู่ทั่วไประเทศและในถิ่นที่อยู่ของมันที่หลากหลาย

Comments

http://www.gravatar.com/avatar/b97d0e1d1995682d418aca14142d904d.jpg?d=http%3A//antkey.org/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
เขียนโดย Eli Sarnat เมื่อ

None of the taxon pages currently display TDWG Regions. I expect this could be a fruitful avenue for future content development, especially if the data were imported. I used the map tool in the taxon description editor to select TDWG Regions for ~15 species. Unfortunately those changes were lost during subsequent development, but I had mixed feelings about the results. For example, how do you map a 'Neotropical distribution'? Does that include all of South America up through all of Mexico, or is it more accurate to exclude southern South America and northern Mexico? The TDWG regions do not allow for selection of administrative units below the province/state level, and species tend not to feel confined by political boundaries. However, when combined with specimen data, these coarse-scale maps have the advantage of at least being able to demonstrate the basic global distribution of a species even when specimen data is not available for particular portions of it. Also including the specimen data should help give the impression that the populations are much more localized than the shaded TDWG regions imply.

http://www.gravatar.com/avatar/b97d0e1d1995682d418aca14142d904d.jpg?d=http%3A//antkey.org/sites/all/modules/contrib/gravatar/avatar.png&s=100&r=G
เขียนโดย Eli Sarnat เมื่อ

If there is no specimen/location data and no TDWG regions were selected for the taxon description, the default map view is of Europe. There might still be GBIF data, but  the map does not automatically use that data to display its default extent. I suspect that the Scratchpad team made Europe the default extent because that project is based there. I've requested that the default extent be changed to a more global so as not to give the false impression that all species lacking distribution data occur in Europe.

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith